Wat doen wij?

De stichting O.P.S.I heeft ten doel:

  • het promoten van (wetenschappelijk) onderzoek naar sterilisatie-methoden;
  • het verschaffen van een forum voor de uitwisseling van ideeën die in verband staan met problemen na sterilisatie;
  • het contact houden met medici en andere deskundigen op het gebied van gezondheid, alsmede het brede publiek in de behandelingstechnieken en diagnoses na sterilisatie;
  • het bevorderen van de uitvoering van sterilisatie-behandelingstechnieken op een wetenschappelijke en ethische wijze;
  • het (doen) organiseren en leiden van informatiebijeenkomsten op het gebied van sterilisatie en daaraan gerelateerde disciplines;
  • het (doen) verzorgen van  c.q. het (doen) bemiddelen bij het verkrijgen van deskundige begeleiding;
  • het delen van ervaringsdeskundigheid;
  • het (doen) bemiddelen bij het verkrijgen van juridisch advies;
  • het verrichten van alle andere behandelingen en daden, die tot de hierboven genoemde doelen behoren, daarmede verband houden, danwel daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Maar ook het verrichten van alle andere handelingen en daden die bevorderlijk zouden kunnen zijn voor de ontwikkeling en het welzijn van de Stichting en haar betrokkenen.