Disclaimer

Stichting O.P.S.I. heeft privacy en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Uw gegevens worden met grote zorgvuldigheid bewaard en verwerkt. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Het Klachtenformulier is in eerste plaats voor u zelf om inzicht te krijgen welke klachten mogelijk gerelateerd aan de implantaten. Deze gegevens en tevens die van de andere soorten formulieren blijven voorts alleen inzichtelijk voor het Bestuur van Stichting O.P.S.I. en worden anoniem verwerkt om middels statistieken inzicht te krijgen in de bijwerkingen van de implantaten.


 

 

 

Disclaimer

 

Het copyright van alle gebruikte teksten, lay-out, beelden en andere artikelen behoort aan de Stichting O.P.S.I. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting O.P.S.I. mogen deze niet worden gekopieerd of op welke wijze dan ook worden gereproduceerd en/of gedistribueerd. 

 

Stichting O.P.S.I. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden, onvolkomenheden of problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.

 

Teksten en vorm van derden die aangeboden informatie leveren aan de stichting O.P.S.I. mag O.P.S.I. naar eigen inzicht wijzigen. Zij behoudt zich het recht voor om de aangeboden informatie op de stichting-opsi.jimdo.com of wanneer naar stichting-opsi.jimdo.com wordt verwezen.