Welkom

Stichting O.P.S.I. staat voor Ondersteuning, Problemen Sterilisatie, Informatie.

Belangenbehartiger voor vrouwen die problemen en gezondheidsklachten ervaren na sterilisatie.

Denk aan Essure sterilisatie, Filshie clips, Ovabloc maar ook klachten door de Mirena spiraal.